Financiering en sponsors

Visie-en-doelen-Foto-Leerorkest-Nederland

Financiering en sponsors

Voor de start van het Leerorkest op Bonaire is er financiering gekregen van het Nederlandse Ministerie voor Justitie en Veiligheid.

De instrumenten worden geleverd door Stichting Instrumentendepot Leerorkest in Amsterdam.

De toekomstvisie van Leerorkest Bonaire is om een structurele financiering te creëren, voor de muziekdocenten, voor de aanschaf van instrumenten, voor de reparatie van bestaande en gedoneerde instrumenten en voor een eigen (structurele) opslagplaats voor materialen en instrumenten. Gezamenlijk met Aruba en Curaçao.

Deze structurele muziekonderwijsinfrastructuur zorgt er voor dat de volledige ontwikkeling en het versterken van de eigen kracht van het kind centraal staat.

Helpt u mee om het Leerorkest op Bonaire uit te bouwen? Neem contact met ons op. Bedankt!

Menu