Nieuws

Bonaire

Coronavirus

Gedurende de maanden maart en april zijn de scholen op Bonaire dicht geweest vanwege de dreiging van het coronavirus. Sinds 11 mei zijn de scholen weer open en zijn ook…
Lees meer
Toon hoogte

Kinderen leren de tonen met zangles

Als onderdeel van de muzikale vormingslessen krijgen de kinderen zangles van jufrouw Chaira Borderslee. Via de toonladder leren ze zuiver te zingen en alle noten te herkennen. Zangles is dan…
Lees meer
Muziek les

Muzikale dynamiek

De kinderen kregen onlangs les van meneer Dennis Aalse over ‘dynamiek’. Het maakt verschil of je een melodie sterker of zachter speelt of bijvoorbeeld steeds iets harder gaat spelen. Dit…
Lees meer
Menu