Het eerste Leerorkest op Bonaire van start gegaan!

Start-Leerorkest-Foto-Lesprogramma

Het eerste Leerorkest op Bonaire van start gegaan!

PERSBERICHT. Eind januari is het eerste leerorkest op Bonaire van start gegaan op Kolegio San Luis Bertran in Rincon. Leerorkest is een concept dat in Nederland al 15 jaar succesvol op verschillende basisscholen in verschillende steden functioneert. In de afgelopen jaren zijn er ook op Curaçao en Aruba leerorkesten opgericht.

Met een leerorkest krijgen kinderen op de basisschool de kans om te ontdekken hoe leuk en magisch het is om een orkestinstrument te bespelen en samen muziek te maken. Aan de basis ligt de visie waar het Leerorkest voor staat: democratisering van muziekeducatie. Initiatiefnemer en directeur Marco de Souza vertelt: ‘Wij vinden dat muziek voor iedereen is. Maar muziekeducatie is vaak zo georganiseerd, dat het hoogdrempelig en kostbaar is. Wij willen ervoor zorgen dat de drempel veel lager wordt, zodat kinderen in achterstandsposities evengoed de kans krijgen om muziek te leren maken.’

Naast het leren een orkestinstrument te bespelen, is het wetenschappelijk aangetoond dat samen muziekmaken een positief effect heeft op de intelligentie en sociale vaardigheden van kinderen. Dit effect ontstaat doordat muziek maken een positieve en stimulerende werking heeft op de neuronale verbindingen in de hersenen. Kinderen die samen muziek maken leren samen te werken, op elkaar te steunen, naar elkaar te luisteren, op elkaar te wachten en nog veel meer. Om deze reden heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland een startsubsidie beschikbaar gesteld voor het realiseren van een Leerorkest op Bonaire. Zij geloven namelijk dat hoe meer positieve activiteiten er voor kinderen georganiseerd worden, hoe meer kansen je creëert om hun talenten te ontdekken en hoe minder snel verveling toeslaat. Net als sport, maakt muziek kinderen sterker en gelukkiger. Daardoor zijn ze weerbaarder en dat legt een goede basis voor hun toekomst.

Stichting Mangazina di Rei is door Stichting Leerorkest Nederland benaderd voor de uitvoering van het pilotproject Leerorkest op Bonaire. Mangazina di Rei zet zich al jaren in voor het stimuleren van de creatieve expressie en culturele en maatschappelijke vorming d.m.v. culturele (muzikale) activiteiten voor kinderen en jongeren. Daartoe heeft de Stichting al enkele jaren het project Talento Kultural waarin zij kinderen en jongeren opleiden in de
culturele muziek en dans. Mangazina di Rei vindt het leerorkest een belangrijke aanwinst voor de kinderen van Rincon.

Alle kinderen van groep 5 t/m 7 van Kolegio San Luis Bertran krijgen twee uur per week zangles, algemene muzikale vorming en muziekles van professionele muziekdocenten. We hebben het dan over de instrumenten dwarsfluit, klarinet, trompet, trombone, hoorn, contrabas en slagwerk. De lessen worden verzorgd door Dennis Aalse (dirigent van het jeugdorkest op Curaçao en ook muziekdocent bij leerorkest Curaçao), Chaira Borderslee (zangeres en zangdocente), Victor Felida (trompetist en trompetleraar), Franky Yanga (bassist en contrabasdocent), Vivian Wensink (dwarsfluitdocente) en Gonsalvo Goeloe (slagwerkdocent). De kinderen zullen toewerken naar een presentatie aan het einde van het schooljaar.

Het is de bedoeling om van de pilot een groot succes te maken, zodat op alle scholen op Bonaire een leerorkest gestart kan worden.

Van links naar rechts: Heleen Christiaan-Quartel, manager training en ontwikkeling op Mangazina di Rei samen met Marco de Souza, directeur Stichting Leerorkest NL

Menu